הצג הכל

משלוח חינם בקנייה ב- 250 ₪ ומעלה | 09-9510100

תקנון ותנאי שימוש בגיפט-קארד של רשת עגליס

הגדרות

 1. רשת חנויות עגליס מוצרי תינוקות בע”מ, ח.פ. 514533256 (להלן: “רשת עגליס”) ,מנפיקה כרטיסי מתנה (גיפט קארד) נטענים דיגיטליים ו/או כרטיסים פיזיים המאפשרים לרוכש ו/או למשתמש ו/או למקבל (להלן: “הלקוח”) רכישת מוצרים ברשת עגליס הן בחנויות והן לרכישה מקוונת באתר האינטרנט, (להלן: “כרטיס המתנה” או “הכרטיס”, לפי העניין).
 2. תקנון זה הינו בגדר הסכם ותנאי שימוש בין הלקוח שמחזיק בכרטיס המתנה לבין רשת עגליס מרחוב אלנחאס, א.ת ג’וליס, מיקוד 2498000, ת.ד. 1061, ישראל.
 3. רשת עגליס רשאית להפסיק את הפצת הכרטיס ו/או לעדכן תקנון זה על כל סעיפיו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמה מהלקוח.
 4. כרטיס פיזי ניתן לרכוש בחנויות רשת עגליס ובאתר האינטרנט.
 5. באחריות הלקוח לקרוא את התנאים על-גבי הכרטיס, על-גבי המעטפה הנלווית אליו ותנאי תקנון זה (להלן: “תקנון“) וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין.
 6. מימוש הכרטיס אינו מזכה את הלקוח בצבירת נקודות מועדון.
 7. הכרטיס אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו-1986.
 8. התקנון יימצא לעיון באתר האינטרנט של רשת עגליס.

הוראות שימוש בכרטיס

 1. הכרטיס מזכה את הלקוח בגובה הסכום שבו הוא נטען.
 2. שווי הכרטיס כולל מע”מ.
 3. לכל כרטיס ישנו תוקף מקסימלי שניתן לממשו בו, לאחר מועד זה, הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף ולא ניתן יהיה לקבל החזר כספי או תמורה אחרת בגינו.
 4. הכרטיס אינו ניתן להמרה לכסף מזומן או לכל אופן המרה אחר כגון זיכוי לכרטיס האשראי, העברה בנקאית וכו’.
 5. לא יינתן עודף כספי על יתרת הסכום שנותר בכרטיס. אם הלקוח השתמש רק בחלק מן הערך הנקוב בכרטיס במסגרת רכישה מסוימת, יוכל הוא להשתמש ביתרה לשם רכישה אחרת, עד שינצל את מלוא הסכום הטעון בכרטיס.
 6. ביטול עסקה ו/או החזרת מוצר אשר נרכש באמצעות הכרטיס יתאפשר באמצעות קבלת שובר זיכוי למימוש ברשת עגליס בלבד ולא באמצעות טעינה חוזרת של הכרטיס ו/או החזר כספי במזומן/אשראי/העברה בנקאית או כל אמצעי תשלום אחר מלבד שובר זיכוי.
 7. לצורך בירור יתרת הסכום הטעון בכרטיס ניתן לפנות לאחד מסניפי הרשת ו/או באמצעות שירות הלקוחות
  בטלפון: 09-9510100, בהתאם לשעות הפעילות.

אחריות

 1. כרטיס פגום/מזויף/מושחת לא יכובד. במקרה של גניבה/אובדן/השחתה, הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה/פיצוי בגינו.
 2. אי כיבוד הכרטיס כתוצאה מתקלות תקשורת בקופת בית העסק ו/או בתהליכי התקשורת בקופת העסק ו/או בקנייה דיגיטלית באתר, הלקוח לא יוכל להשתמש בזאת כעילה לטענה כנגד רשת עגליס.

שונות

 1. ביטול רכישת הכרטיס המגנטי, יהיה כפוף לקבוע בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010, כמפורט בתקנון המופיע באתר האינטרנט של רשת עגליס.
 2. בכל שאלה הקשורה לביטול עסקה, בירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של עגליס דרך עמוד צור קשר באתר האינטרנט או בטלפון 09-9510100.

הרשמה / התחברות

או
1